Kultura.cz

KULTURA.CZ

Rok: 2016
Klient: Atreo
www.kultura.cz

Spoločnosť Atreo spolu s portálom Kultura.cz nám prejavili svoju dôveru pri zadávaní projektu na redesign najväčšieho portálu o kultúrnych podujatiach v Českej republike. Mali sme za úlohu pripraviť web design novej, plne responzívnej verzie portálu s dôrazom na prehľadnosť informácií a uľahčiť návštevníkom nákup vstupeniek prostredníctvom Kultúra.cz.

kultura-czkultura-cz