K-PRODUKT

K-PRODUKT

Rok: 2017
Klient: K-PRODUKT SK, s.r.o.
www.kprodukt.sk

Pre spoločnosť K-Produkt sme vytvorili nový responzívny design na mieru a kompletnú web stránku postavenú na CMS WordPress. Súčasťou web stránky je online katalóg produktov s prehľadným zobrazením všetkých parametrov a farebných dekorov.

kproduktkprodukt